Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mudi - Standard FCI

20. 11. 2007

MUDI

FCI-Standard  č.238 /  22. 11. 2004 /Velká Británie

PŘEKLAD :
Pí. C. Seidler a pí. Elke Peper.

PŘEKLAD DO ČEŠTINY :
Barbara Sajdoková

ZEMĚ PŮVODU :
Maďarsko.

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU :
09. 11. 2004.

POUŽITÍ :
Pastevecký pes. Díky svému odvážnému temperamentu je mezi ovčáky velmi oblíbený pro práci s velkými a těžko ovladatelnými stády. Rovněž se používá k lovu divokých prasat. Výborný hlídací a společenský pes. Pes na vyhledávání drog. Strážní pes. Výborný pes na agility, milující společník. Díky své relativně krátké srsti a výborné přizpůsobivosti je možné ho držet v bytě.

KLASIFIKACE FCI :
Skupina 1     ovčáčtí a honáčtí psi (kromě švýcarských salašnických psů).
Sekce 1        ovčáčtí psi.
Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED :
Plemeno vzniklo na přelomu 18-tého a 19-tého stol. Z křížení původních maďarských ovčáckých psů s pravděpodobně německými pasteveckými psy, kteří měli vzpřímené uši.

CELKOVÝ VZHLED :
Středně velký pes s klínovitou hlavou. Vzpřímené uši. Svrchní linie těla viditelně směrem k zádi mírně klesá.  Hlava a končetiny jsou pokryty krátkou, hladkou srstí. Zbyvající část těla je pokryta o něco delší, bohatě vlnitou až mírně kudrnatou srstí. Jsou možné různé odchylky v osrstění u jednotlivých  zbarvení.

DŮLEŽITÉ PROPORCE :
·         Délka těla je přibližně stejná jako výška v kohoutku.
·         Hloubka hrudníku je o něco málo menší než polovina kohoutkové výšky.
·         Délka čumáku je o něco málo kratší než polovina délky celé hlavy.

CHOVÁNÍ/CHARAKTER (POVAHA)
Mudi je velmi snadno cvičitelný, živého temperamentu, odvážný, pozorný, pracovitý, ostražitý a přizpůsobivý.

HLAVA :
Nejvíc okouzlující na mudi je nepochybně jeho hlava. Pozorovateli by měla připadat ostražitým, stále aktivním dojmem veselého a inteligentního zvíře bez náznaku bázlivosti nebo agresivity. Hlava je klínovitého tvaru, zužující se k nosu.

MOZKOVNA               
Lebka: Lebka a čelo jsou lehce klenuté. Bez vystupujícího týlního hrbolu. Nadočnicové oblouky jen lehce vystupující.
Stop:  Sotva znatelný.

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI                  
Nosní houba: Zužující se, vepředu zaoblená, s mírně širokými nozdrami. U černé, bílé, plavé a blue-merle barvy je nosní houba vždy černá; u ostatních barev odpovídá barvě srsti, tzn. že je hnědá u hnědých psů a popelavá (šedá) u popelavých psů. Isabella (játrověhnědí) psi mají hnědou nosní houbu a hnědá oční víčka.
Tlama: Středně silná. Nosní kobylka rovná.
Pysky: Pevně přiléhající k čelistem. Koutek tlamy lehce zvrásněný. Pigment pysků odpovídá pigmentu nosní houby.
Čelisti/Zuby: Úplný chrup s nůžkovým skusem. Zuby středně velké.
Oči: Úzké, lehce zašpičatělé vnitřní i vnější koutky, lehce zešikmené, čímž mají odvážný a vyzývavý výraz. Oči mají být co nejtmavší. Pouze u zbarvení blue-merle nejsou vadou bílé či modré skvrny. Oční víčka pevně přiléhající a stejnoměrně pigmentované.
Uši: Vysoce nasazené vzpřímené uši ve tvaru obráceného V, bohatě osrstěné, srst přesahující přes vnější okraj ucha. Velmi živá reakce uší na podněty. Pes je schopen otáčet ušima nezávisle na sobě jako radarem. Uši jsou přibližně o 10 - 15% delší než je jejich šířka u hlavy.

KRK :
Mírně vysoko nasazený krk v úhlu 50 až 55°. Středně dlouhý, jen velmi mírně klenutý a dobře osvalený. Bez laloku či výrazného krčního límce. U psů může být slabě vyvinutá hříva; ta ale nesmí být jasně zřetelná.

TRUP :
Horní linie z profilu: Směrem dozadu jasně klesá.
Kohoutek: Výrazný, dlouhý a osvalený.
Hřbet: Rovný, krátký.
Bedra: Středně dlouhá. Silně kompaktní.
Záď: Krátká, velmi mírně klesající, středně široká, osvalená.
Hruď: Předhrudí mírně vyvinuté. Žebra spíše široká a plochá.
Dolní linie z profilu: Mírně prohnutá.

OCAS :
Středně vysoko nasazený. V klidu visící, dolní třetina je zahnutá téměř vodorovně. V pozoru nebo v pohybu je ocas nesen srpovitě zahnutý nad linií hřbetu. Kupírování ocasu je nežádoucí, ale není považováno za vadu. U kupírovaného ocasu musí být viditelně ponechány 2-3 obratle.

Vzácně se rodí psi bez ocasu nebo s pahýlovitým ocasem - není to považováno za vadu. Ocas je bohatě osrstěný; na spodní straně může být srst až 10 - 12 cm dlouhá.

KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY                               
Plece: Lopatka mírně šikmá a dobře osvalená. Předhrudí je vyklenuté, hrudní kost jen lehce vystupující
Nadloktí: Středně dlouhé.  Přiléhá v úhlu 45° s vodorovnou linií.
Lokty: Pevně přiléhající k tělu.
Zápěstí: Silné, suché.
Přední nadprstí: Strmé.
Tlapy hrudních končetin: Kulaté, prsty těsně sevřené. Mírně osrstěné mezi a pod prsty. Pružné polštářky. Drápy břidlicově šedé a pevné.

PÁNEVNÍ KONČETINY
Pánevní končetiny mírně vystupují za záď.
Stehna: Dlouhá, dobře osvalená.
Zadní náprstí (nárt): Krátké, strmé.
Tlapy pánevních končetin: Jako tlapy hrudních končetin. Paspárky jsou nežádoucí.

CHODY :
Charakteristický pohyb pro mudi je elegantní, cupitající.

KŮŽE :
Těsně přiléhavá, bez vrásek.

OSRSTĚNÍ
SRST :
Hlava a přední strany končetin jsou pokryty krátkou, rovnou a hladkou srstí. Na zbývajících částech těla je srst rovnoměrně bohatě vlnitá nebo lehce kudrnatá. Je hustá a vždy lesklá, dlouhá 3 až 7 cm.

Na některých místech se mohou tvořit čupřiny nebo víry. Srst je zřetelně nejdelší na zadní straně hrudních končetin a stehen.

BARVA                               
·         Plavá.
·         Černá.
·         Blue-merle (modře mramorovaná), tzn. černé tečky, pruhy či skvrny na světlejší nebo tmavší modrošedé základní barvě.
·         Popelavá.
·         Hnědá. 
Tolerovány, ale ne požadovány, jsou pouze malé bílé znaky. Bílá skvrna na hrudi, menší než 5 cm v průměru, a malé bílé znaky na prstech jsou tolerovány, ale ne požadovány.
·         Bílá.

VELIKOST A HMOTNOST

KOHOUTKOVÁ VÝŠKA                       
Psi:          41 – 47 cm ; Ideální výška 43 – 45 cm
Feny:       38 – 44 cm ; Ideální výška 40 – 42 cm.

HMOTNOST        
Psi:        11 – 13 kg.
Feny:       8 – 11 kg.

VADY :
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

VYLUČUJÍCÍ VADY
·         Plaché (bázlivé) nebo agresivní chování.
·         Růžová, hnědá nebo skvrnitá nosní houba u černé, bílé, blue-merle, plavé nebo popelavé barvy.  Růžová nebo skvrnitá nosní houba u hnědě zbarvených psů.
·         Jeden a více chybějících zubů (řezáky, špičáky, premoláry 2-4, moláry 1-2). Více než dva chybějící PM1. M3 se nekontrolují.
·         Předkus, podkus, zkřížený skus. Mezera větší než 2 mm mezi horními a spodními řezáky.
·         Žluté oči u černých psů.
·         Klopené uši.
·         Krátká, hladká, rovná srst po celém těle; dlouhá srst na hlavě. Srst rostoucí v protisměru .
·         Vlkošedá barva, zbarvení black-and-tan se žlutými nebo hnědými znaky.
·         Kohoutková výška pod 38 nebo nad 47 cm.
·         Albinismus.


Jakýkoliv pes zřetelně prokazující abnormální chování by měl být vyřazen.

Pozn.:    Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.